Nyt myös julkaisu- ja kustannustoimintaa
Nyt myös julkaisu- ja kustannustoimintaa

Etusivu

Media Potentian ja Magentia Viestinnän välinen työnajako selkiytyy!

13.2.2017 Media Potentia Oy:n kanssa tehdyllä sopimuksella mainostoimisto Magentia Viestintä Oy aloittaa oman julkaisu- ja kustannustoimintansa Media Potentia Oy:n rinnalla.

Media Potentian lippulaivat A & K Omakoti- sekä Omakiinteistö -lehdet toimivat edelleen yrityksen selkärankana yhdessä Kiinteistöratkaisut vuosikirjojen kanssa.

Magentia Viestintä Oy:lle siirtyy Forum -lehtiperhe (Seniori-, Kodin- ja Yritys Forumit), haja-alueilla ilmestyvä OmaTalo -lehti, kiinteistöjulkaisuja edustava Kiinteistöratkaisut hakemisto sekä uutena lanseerauksena 2017 ilmestyvä Maaseutuyrittäjä -lehti. Magentia Viestintä lanseeraa 2017 myös Yritys Forumin rinnalla ilmestyviä vuosikirjoja.

Yritykset ovat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia yrityksiä joiden omistus samalla taholla: Petri Kaukosella. Jakautumisella pyritään vauhdittamaan asiakassegmentiltään lähellä toisiaan olevien mediatuotteiden kehitystyötä ja myyntiä. Magentia Viestintä aloittaa laajat rekrytointitoimenpiteet jakautumisen johdosta. Samalla Magentia viestintä ottaa myynnin käyttöön jo testaamansa LeadDesk järjestelmän.

Tampereella 16.2.2017

Petri Kaukonen
toimitusjohtaja

Media Potentia Oy
Magentia Viestintä Oy

Etusivu

Töihin Magentialle?

Lehdet ja julkaisut
Rekrytointi
Yhteystiedot

Tutustu myös mainostoimistotoimintaamme